16 september 2016

Råd till ett 17-årigt jag

Följ kompassen i ditt hjärta
Hör din egen inre röst
Ta vara på den längtan
Som bultar i ditt bröst
Och om du hamnar vilse
Ha tålamod! Håll ut!
Så kommer du att hitta
Din egen väg till slut