1 juli 2016

Sjöbusevägen 32

Skeppet på havet
Med skummande för
Och måsar som skränar
Som fiskmåsar gör
Vind från nordost
Söker revade segel
Himlen försjunker
I Östersjöns spegel
Nu siktas en fyr
Nu gör skeppet en gir
Nu skymtar i fjärran
En hamn och en pir
Nu hörs genom dimman
En välkänd fanfar
”Kom hit och ät
Nu är middagen klar!”
Tiden går fort
När man drömmer sig bort
Från skrivbordsarbete
Och radhuskomfort
I ett rum mycket långt
Ifrån böljan den blå
Här på Sjöbusevägen
Trettiotvå